Záleží to od objednávky a vytaženia, ale po bližšej dohode sa to dá ovplyvniť.